BRF

Byggsäkert - en trygg partner till bostadsrättsföreningar

Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening har du inte bara ett ansvar gentemot dig själv och din bostad, utan även mot de andra medlemmarna och deras boendeekonomi. Era fastigheter måste underhållas enligt underhållsplanen och arbetet kan ibland sträcka sig över olika styrelsemedlemmar, vilket ställer krav på pålitlig och långsiktig leverans.

Byggsäkert har i 15 år varit en trygg partner till bostadsrättsföreningar längst den sydsvenska västkusten. Med våra dedikerade projektledare får styrelsen enkel och snabb överblick över projektet och ni kan vara trygga i att arbetet sker för att trygga era gemensamma tillgångar — kortsiktigt och långsiktigt.

Våra tjänster

Vi hjälper dig med alla husprojekt — fasad, tak, interiör och trädgård — oavsett storlek.
Här nedan hittar du ett utbud av våra vanligast utförda tjänster.

Vill du förverkliga något annat i ditt hem, tveka inte att kontakta oss. Vad projektet än gäller så är vi inte nöjda förrän du är nöjd!

Fasadarbete

Fasaden är själva ansiktet utåt för era byggnader och det yttersta skyddet mot väder och vind. Våra fasad-tjänster riktar sig mot fyra centrala områden: målning, mur- och putsarbeten, träfasader samt glaspartier.

alt

Utemiljö

En trivsam och välskött utemiljö för bostadsrättsföreningar är något som både höjer livskvaliteten för era medlemmar som er fastighets värde. Våra tjänster för utemiljö-arbete fokuserar på tre nyckelområden: marksten, asfaltsläggning och anläggningsarbeten.

alt

Plåtarbete

Plåtarbete är en avgörande komponent för att upprätthålla och förbättra bostadsrättsföreningars byggnader. Våra plåtarbetstjänster fokuserar på tre centrala områden: takavvattning, taktäckning/bandtäckning och fasadrenovering.

alt

Markarbete

Ett välplanerat markarbete A och O för att säkerställa en hållbar och trygg boendemiljö. Våra specialiserade markarbetstjänster inriktar sig på tre kärnområden: dränering, hantering av dagvatten och avlopp samt formning/gjutning av betongplattor och fundament.

alt

Takrenovering

Vi förstår vikten av att upprätthålla och förbättra bostadsrättsföreningars takstrukturer och med våra takrenoveringstjänster täcks en förenings alla eventuella takbehov — oavsett material och syfte. Oavsett om ni behöver taktegel, betongpannor, ytpapp, bandtäckningar, skiffer eller skingel, är vi er pålitliga partner genom hela processen.

alt

Byggservice

Oavsett om ni planerar mindre entreprenader, behöver mindre felavhjälpning eller önskar förnya era ytor med kakel och klinker, är vi er pålitliga partner genom hela processen.

alt

Totalentreprenader

Med våra skräddarsydda totalentreprenader erbjuder vi er bostadsrättsföreningar de flesta tjänster som täcker era behov. Oavsett om ni planerar nybyggnationer eller ombyggnationer, behöver förnya fönster och dörrmiljöer, genomföra stambyten eller förbättra balkongerna – vi är er partner genom hela processen.

alt

Kontakt formulär

BRF

BRF Description

This field is for validation purposes and should be left unchanged.