BRF

Byggsäkert - en trygg partner till bostadsrättsföreningar

Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening har du inte bara ett ansvar gentemot dig själv och din bostad, utan även mot de andra medlemmarna och deras boendeekonomi. Era fastigheter måste underhållas enligt underhållsplanen och arbetet kan ibland sträcka sig över olika styrelsemedlemmar, vilket ställer krav på pålitlig och långsiktig leverans.

Bygg Säkert har i 15 år varit en trygg partner till bostadsrättsföreningar längst den sydsvenska västkusten. Med våra dedikerade projektledare får styrelsen enkel och snabb överblick över projektet och ni kan vara trygga i att arbetet sker för att trygga era gemensamma tillgångar — kortsiktigt och långsiktigt.

Kontakt formulär

BRF

BRF Description

This field is for validation purposes and should be left unchanged.